Om oss

Vid CAMST Simulatorcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset kan studenter och sjukvårdspersonal träna färdigheter och samarbetsförmåga med avancerade simulatorer innan de möter riktiga patienter. Det ökar patientsäkerheten och minskar risken för felbehandling. Läs mer

Aktuellt

Utvärderingsresultat från studentvald kurs Akut och kronisk buksmärta och gastrointestinal blödning

Nedan visas delar av utvärderingsresultat från den studentvalda kursen "Akut och kronisk buksmärta och gastrointestinal blödning". Några av kursens praktiska moment hölls på CAMST och Indelade i grupper med 4-5 deltagare tränade man med patientsimulator respektive kirurgiska/endoskopiska simulatorer under en halv dag vardera. Ultraljudsdagen var en dags workshop med teori och praktik Läs mer

Vårens kurser

Nu går det att anmäla sig till vårens kurser! Läs mer

CAMST har flyttat

1 september flyttade CAMST till en ny adress Hälsovägen 11C plan 8. CAMST har tillsammans med KTH, Röda korsets Högskola och CLINTEC Medicinsk teknik på ... Läs mer

Kurser

CAMST Simulatorcentrum erbjuder kurser och träningstillfällen främst inom områdena säkert samarbete och kirurgisk intervention. Simulering kan äga rum i CAMST lokaler på Techology and Health vid Karolinska Universitetssjukhuset  Huddinge eller på den egna verksamheten. Det är möjligt att genom samarbete med CAMST Simulatorcentrum träna all personal vid en avdelning i säkert samarbete.

Fullskaliga patientsimulatorer har stor effekt vid träning i samarbete runt den sjuka patienten. Olika vårdspecialiteter simuleras utifrån deltagarnas kompetens och inriktning. Genom att lösa autentiska fall sätts förmåga att samarbete inom arbetslaget på sin spets.

Visa: alla kurser | kurser för läkaresjuksköterskorundersköterskor

Citat

Bästa kursdagen någonsin!