Om oss

Vid CAMST Simulatorcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset kan studenter och sjukvårdspersonal träna färdigheter och samarbetsförmåga med avancerade simulatorer innan de möter riktiga patienter. Det ökar patientsäkerheten och minskar risken för felbehandling. Läs mer

Aktuellt

Ny kurs

CAMST erbjuder en 2-dagars introduktionskurs i medicinsk simulering. Läs mer

Alumni möte

CAMST höll den 4 december ett uppskattat Alumni möte för simulatorinstruktörer med ca 20 deltagare. Mötet handlade om instruktörers erfarenhet och chefers syn på fördelen med instruktörer i kliniskt arbete, hur flödestester på NKS genomförts och kompetensutveckling hos simulatorinstruktörer. Nästa möte kommer att bli den 6 maj kl 14.00. Läs mer

NASCE/UEMS

CAMST har blivit ackrediterade av NASCE/UEMS Läs mer

Kurser

CAMST Simulatorcentrum erbjuder kurser och träningstillfällen främst inom områdena säkert samarbete och kirurgisk intervention. Simulering kan äga rum i CAMST lokaler på Techology and Health vid Karolinska Universitetssjukhuset  Huddinge eller på den egna verksamheten. Det är möjligt att genom samarbete med CAMST Simulatorcentrum träna all personal vid en avdelning i säkert samarbete.

Fullskaliga patientsimulatorer har stor effekt vid träning i samarbete runt den sjuka patienten. Olika vårdspecialiteter simuleras utifrån deltagarnas kompetens och inriktning. Genom att lösa autentiska fall sätts förmåga att samarbete inom arbetslaget på sin spets.

Visa: alla kurser | kurser för läkaresjuksköterskorundersköterskor

Citat

Mycket relevant att ta steget från teori till praktik. Man får ”prova vingarna” i ett säkert forum.