6 veckor i Irak

Cecilia Escher har varit i Irak för Läkare utan gränser

Läs Cecilias reseberättelse på

https://lakareutangranser.se/nyheter/sex-veckor-pa-ett-sjukhus-i-irak

Aktuellt

Lisbet Meurling vid CAMST tilldelas 3,9 miljoner från AFA Försäkring

En forskargrupp med Lisbet Meurling som huvudsökande har fått forskningsmedel för att göra studier inom intensivvård i samband med COVID-19 där man ser på faktorer avseende stress, samarbete och säkerhetsklimat.  Läs mer

Ny publicerad artikel

Acting between guidelines and reality - an interview study exploring the strategies of first line managers in patient safety work Läs mer

Aktuell information beträffande kursverksamhet och COVID-19

CAMST följer de regler, riktlinjer och rutiner som gäller Region Stockholm och Karolinska Universitetssjukhuset. Utbildning inom Region Stockholm och KI sker för närvarade om vanligt med anpassning till gällande rutiner. Uppdateringar sker kontinuerligt. Läs mer

Citat

Mycket bra instruktörer, bra pedagogik!