6 veckor i Irak

Cecilia Escher har varit i Irak för Läkare utan gränser

Läs Cecilias reseberättelse på

https://lakareutangranser.se/nyheter/sex-veckor-pa-ett-sjukhus-i-irak

Aktuellt

Disputation: Ninos Oussi

Den 5 juni kl 09.00 försvarar Ninos Oussi sin doktorsavhandling "Is it all about the Money? The effects of low and high cost Simulator training scenarios in Surgical training. Läs mer

Aktuell information beträffande kursverksamhet och COVID-19

CAMST följer de regler, riktlinjer och rutiner som gäller Region Stockholm och Karolinska Universitetssjukhuset. Extern kursverksamhet är inställd t o m 15 juni. Utbildning inom Region Stockholm och KI sker fn om vanligt. Uppdateringar sker kontinuerligt. Läs mer

AI ethics, accountability and sustainability: revisiting the Hippocratic oath

Publicerad artikel Läs mer

Citat

Grymt bra. Succé!