AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS

CAMST har åter igen blivit ackrediterade av AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS

CAMST har varit ackreditering sedan 2008, sedan har vi blivit reackrediterade 2011, 2014 och  2017

AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS


Aktuellt

Ny kurs

CAMST erbjuder en 2-dagars introduktionskurs i medicinsk simulering. Läs mer

Alumni möte

CAMST höll den 4 december ett uppskattat Alumni möte för simulatorinstruktörer med ca 20 deltagare. Mötet handlade om instruktörers erfarenhet och chefers syn på fördelen med instruktörer i kliniskt arbete, hur flödestester på NKS genomförts och kompetensutveckling hos simulatorinstruktörer. Nästa möte kommer att bli den 6 maj kl 14.00. Läs mer

NASCE/UEMS

CAMST har blivit ackrediterade av NASCE/UEMS Läs mer

Citat

Så nära live man kan komma, utmanande, roligt och givande!