Disputation. Hanna Dubois

Hanna Dubois disputerar 11 november

Level with me!

Exploring patient participation in short-term clinical encounters in team-based settings

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/66656185546

Huvudhandledare

Med. Dr. Johan Creutzfeldt
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för anestesi och intensivvård

Bihandledare

Professor Mia Bergenmar
Sophiahemmet Högskola
Institutionen för omvårdnadsvetenskap

Professor Tanja Manser
University of Applied Sciences and Arts
Northwestern Switzerland
FHNW School of Applied Psychology

Professor Peter Thelin Schmidt
Uppsala Universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper

Fakultetsopponent

Docent Eleni Siouta
Sophiahemmet Högskola
Institutionen för omvårdnadsvetenskap

Betygsnämnd

Docent Henrik Hjortswang
Linköpings Universitet
Institutionen för hälsa, medicin och vård

Docent Anna Jervaeus
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Docent Carina Elmqvist
Linnéuniversitetet
Institutionen för hälsa och vårdvetenskap

Kontakt
hanna.dubois@ki.se 070-303 22 39

Aktuellt

Alumnimöte på CAMST

Välkommen till Alumnimöte Läs mer

Disputation. Hanna Dubois

Hanna Dubois disputerar 11 novemberLevel with me!Exploring patient participation in short-term clinical encounters in team-based settings Läs mer

Ny artikel publicerad

Personal Protection equipment for orthopadic and trauma surgery during the COVID-19 pandemic: "Operating theatre PPE negatively affected surgical performance by means of impaired vision, impaired ... Läs mer

Citat

Bästa kursdagen någonsin!