MSF höll workshop på CAMST 7:e april under Pedriatic Days

Läkare utan gränser arrangerade Pedriatic Days 5-7 april och i samarbete med CAMST hölls workshops för deltagarna den 7:e april.

Aktuellt

Lisbet Meurling vid CAMST tilldelas 3,9 miljoner från AFA Försäkring

En forskargrupp med koppling till CAMST bestående av Lisbet Meurling, Cecilia Escher, Elisabeth Nagy, Johan Creutzfeldt och Mini Ruiz har fått forskningsmedel för att göra studier om intensivvård i samband med COVID-19 - stress, samarbete och säkerhetsklimat.  Läs mer

Ny publicerad artikel

Acting between guidelines and reality - an interview study exploring the strategies of first line managers in patient safety work Läs mer

Aktuell information beträffande kursverksamhet och COVID-19

CAMST följer de regler, riktlinjer och rutiner som gäller Region Stockholm och Karolinska Universitetssjukhuset. Utbildning inom Region Stockholm och KI sker för närvarade om vanligt med anpassning till gällande rutiner. Uppdateringar sker kontinuerligt. Läs mer

Citat

Så nära live man kan komma, utmanande, roligt och givande!