Svensk förening för obstetrik och gynekologi, Basal laparoskopi i gynekologi

Citat

Mycket bra instruktörer, bra pedagogik!