Foto: Rickard Kilström

Ann Kjellin

PhD, Överläkare, Kirurg, Instruktör

Ann Kjellin är överläkare i kirurgi och ST chef/studierektor i kirurgi på Karolinska. Medverkade i projektet Simulatorcentrum, senare Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST), sen starten. Driver och utvecklar kursverksamhet inom ffa bildstyrd simulering. Medlem i ledningsgruppen för CAMST. Tidigare medlem i Svensk Kirurgisk Förenings styrelse samt i dess programkommitté.

Manager, Simulation in imaged guided medical intervention

Senior consultant, Director of training

Department of Surgery, Karolinska University Hospital Huddinge, K53

  • Licensed Medical Practioner 1988 
  • Specialist of Pediatric Surgery 1993 
  • Specialist of General Surgery 1995 
  • Ph.D., Faculty of Medicine 2004 
  • Project leader simulation in imaged guided medical intervention 2001 
  • Manager simulation in imaged guided medical intervention 2004 
  • Course leadership for several graduate courses e.g. simulation instruction and university teaching. Design and develop simulator based training for imaged guided intervention
  • Educates simulator instructors in imaged guided medical intervention 
  • Evaluates outcome of simulator training 
  • Research and evaluation on simulation in imaged guided medical intervention