Catharina Wallenkampf

Arbetat som sjuksköterska sedan 1993. Mina erfarenheter finns inom urologi, intensivvård samt endoskopi verksamhet. År 2000 började jag arbeta på endoskopienheten Karolinska Huddinge. Utbildades under två år i Karlskrona för att självständigt kunna utföra gastroskopier och Koloskopier, jag var då anställd på Sophiahemmet. Sedan 2013 arbetar jag återigen på endoskopienheten Karolinska Huddinge som endoskoperande sjuksköterska. Blev anställd på CAMST samma år och utbildades till instruktör på den bildstyrda enheten.