Hanna Dubois

Jag blev sjuksköterska år 2007 och har min anställning sedan 2013 på Endoskopienheten i Huddinge. Jag har erfarenhet från en Kardiologisk vårdavdelning, men också helt andra yrkeslivserfarenheter, så som reporter och redigerare. I juni 2017 blir jag färdig specialistsjuksköterska inom akutsjukvård. Jag är intresserad av att utveckla teamarbete och höja patientsäkerheten. På CAMST arbetar jag som instruktör på 25%.