Hanna Dubois

Jag blev sjuksköterska år 2007 och har min anställning sedan 2013 på Endoskopienheten i Huddinge. Jag har erfarenhet från en kardiologisk vårdavdelning, men också helt andra yrkeslivserfarenheter, så som reporter och redigerare. I juni 2017 blev jag färdig specialistsjuksköterska inom akutsjukvård. Jag har utvecklat och implementerat en checklista för säker och personcentrerad endoskopi på sjukhusets båda endoskopimottagningar, vilket jag nu också följer upp genom forskningsstudier. På CAMST arbetar jag som instruktör på 25 procent. Jag har ansvar för utveckling av och forskning på en interprofessionell kurs för studenter under grundutbildningarna.

Hanna Dubois, RN
Emergency nursing.25% protected time

  • 2003 - Bachelor of Journalism. Södertörn University, Stockholm.
  • 2007 - Bachelor of Nursing/Registered Nurse. Red Cross University, Stockholm.
  • 2017 - Degree of Master (one year) of Science in Nursing/Specialist Nurse in Emergency nursing. Sophiahemmet University, Stockholm.