Foto: Rickard Kilström

Ingemar Hällström

Anestesisjuksköterska, Distriktsköterska och Specialistsköterska i ambulans.

Nu verksam som anestesisjuksköterska vid PMI öppenvårdsoperation på KS Huddinge och är CAMST instruktör 25%. Ingemar har varit verksam inom akutsjukvård sedan 1998 och arbetat inom akutmottagning, anestesi & intensivvård, prehospital verksamhet, militär sjukvård och i primärvård, samt som forskningskoordinator. Ingemar var aktiv som intern och extern instruktör vid SÖS anestesi för bl.a. valbar kurs i akutsjukvård, läkarprogrammet KI och senare inom prehospital verksamhet inom ”bokstavskurserna” AMLS, PHTLS, PEPP och i intern fortbildning.

Utbildning

Magisterexamen omvårdnad, Karolinska institutet.
Patientsäkerhetsutbildning för chefer inom SLL. Stockholm.
Distriktsköterskeutbildning. 75 hp, Karolinska institutet.
Prehospital vidareutbildning, 30p (ej uppsats). Ersta högskola.
Kandidatexamen. Mälardalens högskola.
Research Nurse Coordinator Course, 30hp. Uppsala universitet.
Anestesividareutbildning, 40p, Mälardalens högskola.
Sjuksköterskeexamen, 120p. Vårdhögskolan Gävle.

Visstids tjänstgöring/ Förtroendeuppdrag
Tidvis tjänstgörande Spec.ssk. 1 SjkFkomp. TrngR. Försvarsmakten.
Förtroendevald Vårdförbundet. Skyddsombud, samt representant i samverkan;
för KS HS, PMI,Stockholm.
Medlem av Medicinska rådet (2014-17). Medibas kunskapsstöd. Bonnier AB
Skeppare, Gruppledare, Sjukvårdsansvarig/övningsledare. Sjöräddning SSRS
Nynäshamn (2006- 12).