Per Lange

Jag började som instruktör 2002 och var då överläkare på sjukhusets akutklinik med specialitet i internmedicin. Sedan dess har jag arbetat som instruktör på CAMST på 25 % av tiden samtidigt tillägnat mig 2 specialiteter i akutsjukvård och allmänmedicin samt handleder och ledarskapsutbildningar.Instruktörsbehörighet i AHL och en grundkurs i klinisk hypnos. För ca ett år sedan besökte jag simulatorcentrum vid Harvard i Boston och gick deras instruktörskurs. Kliniskt ägnar jag mig helt åt jourarbete på akuten och inom intermediärvården, ofta nattetid, och veckorna dagtid på CAMST är ett stimulerande komplement till kliniken. med tanke på att jag gick hela läkarutbildningen enbart för att bli Psykiater har fortsättningen verkligen blivit något helt annat, men roligt.