Li Felländer-Tsai

Li Felländer-Tsai är professor i ortopedi vid Karolinska Institutet sedan 2006. Hon är medgrundare till Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (Simulatorcentrum). Li Felländer-Tsai var mellan 2012-2016 ordförande i Svensk ortopedisk förening och utbildningssekreterare i styrelsen 2009-2011. Mellan 2011-2016 var hon styrelseledamot i KTHs universitetsstyrelse. Hon tilldelades Karolinska Institutets pedagogiska pris 2001.
Li Felländer-Tsai har handlett 11 doktorander till disputation och varit fakultetsopponent vid 5 tillfällen. Hon disputerade 1992 och blev docent 1996.

 • Full professor/senior consultant in orthopedics at Karolinska Institutet 2006
 • Director and founder of the Center for advanced medical simulation and training (CAMST)
 • Chairman Department of clinical science intervention and technology (CLINTEC) at Karolinska Institutet
 • Past president Swedish Orthopaedic Association (2012-2016)
 • Past secretary of education Swedish Orthopaedic Association (2009-2011)
 • Member of the board Royal Institute of Technology (KTH) (2011-2016)
 • Excellent Leadership (Senior leadership program at Karolinska Institutet, 2004-2005)
 • Executive Education, medical management program, Stockholm School of Economics 2001-2002
 • Appointed associate professor at Karolinska Institutet 1996
 • Visiting Fellow Childrens Hospital, Harvard, Boston 1996
 • PhD at Karolinska Institutet 1992
 • MD at Karolinska Institutet 1990
 • Awarded the Pedagogic prize at Karolinska Institutet 2001
 • Appointed the award "The outstanding young persons of the world" in the category academic leadership and research, Sweden, 1998
 • Course leadership for several graduate courses e.g. simulation instruction and university teaching
 • Course leadership for several undergraduate courses in trauma care and orthopedicsNumerous original articles in the field of simulation Supervisor to 11 completed PhD theses
 • Current supervisor to 5 PhD candidates