Markus Frick

Utbildad sjuksköterska sedan 2003. Vidareutbildad distriktssköterska 2012 och akutsjuksköterska 2016 samt studerat katastrofsjukvård 2007. Har erfarenhet från olika vårdformer och vårdaktörer, inom privata sektor, primärvård och slutenvård. Arbetat främst på akutmottagning där intresset för effektiv och säker kommunikation i akuta situationer väckts. Arbetar sedan 2016 inom postoperativ vård och 25% som instruktör på CAMST

Markus Frick, RN
Primary care and Emergency nursing 25% protected time