Mats Hedsköld

Min funktion på CAMST är administrativ som handläggare. Jag är intensivvårdssjuksköterska och började på CAMST 2004 som instruktör. 2007 fick jag också i tillägg ett administrativt uppdrag och sedan 2010 är jag anställd på heltid vid CAMST. Mina arbetsuppgifter är Primärt planering och utveckling av kursverksamheten med stödfunktion och jag är medlem av ledningsgruppen. 2011 blev jag antagen som doktorand vid Karolinska Institutet, institutionen LIME där mitt forskningsområde är patientsäkerhet och säkerhetskultur.