Mini Ruiz Narbona

Jag har jobbat på Huddinge sedan 1997. Jag har gjort både AT och ST på Huddinge sjukhus och är specialist i endokrinologi och internmedicin. Mellan 2004-2011 var jag kursansvarig för Medicinsk diagnostik på läkarutbildningen. Jag började på Akut internmedicin 2010 och som instruktör på CAMST 2011. För närvarande jobbar jag 20 % på CAMST.