Radmila Mrnjevica

Jag har ett uppdrag som sekreterare på 25% till CAMST, bildstyrd intervention. I mitt uppdrag ingår att vara kurssekreterare med handläggning av kurser, uppdatering av information på interna och externa hemsidan.

Radmila Mrnjevica, Course secretary.
25% protected time.

I am a medical secretary at Karolinska University Hospital with a 25% assignment to CAMST. My assignment includes coordination of education on the imagecontrolled part, editing responsibility on the websites, compilation of statistics, course management such as certificate of writing via the National Board of Health.