Kurser

ACRM för anestesiteamet

ACRM- Anesthesia Crew Resource Management är en endags simulatorkurs som syftar till att utveckla samarbete och kommunikation inom anestesiteamet. Kursen vänder sig uteslutande till läkare och sjuksköterskor inom anestesiologisk verksamhet och prioriterar kompletta anestesiteam, oftast från samma klinik. Deltagarna får inför kursen ta del av ett mindre instuderingsmaterial. Kursdagen består av initialt interaktiv teoridel där olika aspekter på samarbete diskuteras. Under resten av dagen tränas samarbete i olika scenarios med patientsimulator. Efter varje scenario diskuteras utfallet utifrån förbestämda träningsmål och med hjälp av videoinspelning. Syftet är att via formativ feedback utveckla samarbetet och de olika deltagarnas icke tekniska färdigheter.Kursen ges efter avtal med kliniker. Reservplatser kan finnas vid ev återbud. Kontakta kursadministratör för mer information. Läs mer

Akut omhändertagande på vårdavdelning - träning i effektivt samarbete

Denna kurs vänder sig till undersköterskor, sjuksköterskor och AT-läkare. I kursen tränas initialt omhändertagande av akutmedicinska tillstånd och icke-teknisk färdighet såsom kommunikation ledarskap samt beslutsfattande. kkofjdfdjKursen ges efter avtal med kliniker. Reservplats kan finnas vid ev återbud. Kontakta kursadministratör för mer information. Läs mer

Basal gynekologisk laparoskopi, praktisk träning i simulator samt säkerhetsaspekter vid laparoskopi

ST-läkare och andra i behov av basal laparoskopisk träning.DatumAnmälan görs via SFOG www.sfog.se Läs mer

Basal interaktiv endoskopi i simulatormiljö

Utbildningen vänder sig till ST-läkare i början av ST-utbildningen inom kirurgi. Belyser användandet av gastro- och koloskopi för diagnostik och terapi vid vanliga sjukdomstillstånd inom kirurgi.Datum:170314 - 170317Anmälan görs via SKF Birgitta Haglund http://www.svenskkirurgi.se/ Läs mer

Basal laparoskopi i simulatormiljö

Kursen ger deltagaren stora möjligheter att träna upp sin visuospatiella förmåga i flera olika specifika laparoskopiska simulatorer. Läs mer

Initialt omhändertagande på intensivvårdsavdelning - träning i effektivt samarbete

Träning för intensivvårdsteamet i effektiv team-koordination enligt principerna för Crew Resource Management (CRM)Kursen ges efter avtal med kliniker. Reservplats kan finnas vid ev återbud. Kontakta kursadministratör för mer information. Läs mer

Instruktörshandledning

Att få återkoppling och öka sin kompetens som simulatorinstruktör. Läs mer

Instruktörskurs i avancerad medicinsk simulering

En kurs för dig som arbetar med eller planerar att arbeta med avancerad medicinsk simulering. Läs mer

Instruktörskurs i avancerad medinisk simulering, steg 2 - Att programmera och köra SimMan

En kurs för dig som arbetar med medicinsk simulering och som bättre vill utnyttja möjligheter med en avancerad medicinsk patientsimulator som Laerdals SimMan 3G eller Essential Läs mer

Propofolsedering vid endoskopi - teoretisk och praktisk grundkurs

Kursen avser att ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv ge kursdeltagarna grundläggande farmakologiska och fysiologiska aspekter av propofolsedering vid gastrointestinala endoskopier. Läs mer

Samarbete i Operationssal

Kursen ges efter avtal med kliniker. reservplatser kan finnas vid ev återbud. Kontakta kursadministratör för mer information. Läs mer

SBAR-skola för blivande SBAR-instruktörer

För att möta behovet av att utbilda lokala SBAR-instruktörer kommer CAMST genomföra 3,5 timmas träning i SBAR, "SBAR-skolan". Träningen vänder sig till verksamheter som bestämt sig för att införa SBAR och som identifierat några av sin medarbetare som blivande SBAR-instruktörer. Träningen avser att ge SBAR-instruktören kompetens att träna sina arbetskamrater i SBAR, och att stödja införandet när verksamheten beslutat om detta. Läs mer

Träning i rationell anestesi

Träning för blivande anestesiologer och anestesisjuksköterskor i situationsmedvetande och beslutsfattande i samband med generell anestesi.Kursen ges efter avtal med kliniker. Reservplatser kan finnas vid ev återbud. Kontakta kursadministratör för mer information. Läs mer

Citat

Mycket relevant att ta steget från teori till praktik. Man får ”prova vingarna” i ett säkert forum.