Basal interaktiv endoskopi i simulatormiljö

Utbildningen vänder sig till ST-läkare i början av ST-utbildningen inom kirurgi. Belyser användandet av gastro- och koloskopi för diagnostik och terapi vid vanliga sjukdomstillstånd inom kirurgi.   

Kursdatum
2023-11-21 - 2023-11-24

Anmälan

Kurstillfällen
Plats CAMST, Hälsovägen 11 plan 8, Technology and Health, Byggnaden ligger vid huvudentrén till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Omfattning 4 heldagar
Kursansvarig

Peter Elbe

peter.elbe@regionstockholm.se

Kurssekreterare Hanna Nylund 08 123 895 74

Utbildningen avser att ur ett praktisk perspektiv med interaktivt endoskopisk simulatorträning samt föreläsningar belysa gastroskopi- och koloskopiteknik samt handläggning av vanligt förekommande sjukdomstillstånd som handläggs med interaktivt endoskopi.

Inom många specialiteter sker en utveckling mot minimalinvasiva behandlingsmetoder. Vad gäller endoskopi, som i början av sin utveckling mest var inriktad mot diagnostik, finns nu en utveckling mot allt mer sofistikerade möjligheter till förbättrad diagnostik samt att med interventionell endoskopi behandla olika sjukdomstillstånd.

Den här kursen riktar sig till blivande endoskopister och endoskopister i början av sin karriär. Genom en blandning av praktiska träningsmoment och teori syftar kursen till att ge kursdeltagarna en gedigen grund för att kunna känna igen och behandla de vanligaste sjukdomstillstånden när de ska endoskopera sina första patienter.

De praktiska momenten omfattar bland annat träning i simulatorer, övningsboxar samt olika övningar i grismagar. Erfarna handledare ger praktiska tips om instrumenthanering.

De teoretiska momenten berör vanliga fynd, kunskap och felsökning av endoskop och endoskopistaplar, läkemedel vid endoskopi, rengöring och hygienaspekter vid endoskopi, vanliga klassifikationer, hantering av gastrointestinal blödning, detektion av slemhinneförändringar samt provtagning och värdering av histopatologisvar. Kursen ger också en inblick i, och basal kännedom om mer avancerade metoder som ERCP, EUS, barnendoskopi. enteroskopi och kapselenteroskopi

Kursen följer Svensk Gastroenterologisk Förenings och Svensk Kirurgisk Förenings riktlinjer för utbildning i basal endoskopi.

Vill du veta mer

Helena Grönbacke
Kurskoordinator, Uppsala
helena.gronbacke@svenskkirurgi.se

Peter Elbe
Kursledare
peter.elbe@regionstockholm.se

Hanna Nylund
Kursadministratör
08 123 895 74

Citat

Bästa kursdagen någonsin!