Basal interaktiv endoskopi i simulatormiljö

Utbildningen vänder sig till ST-läkare i början av ST-utbildningen inom kirurgi. Belyser användandet av gastro- och koloskopi för diagnostik och terapi vid vanliga sjukdomstillstånd inom kirurgi.        

2018-03-06--2018-03-09
2018-11-20--2018-11-23

Anmälan görs via SKF Birgitta Haglund

www.svenskkirurgi.se

Kurstillfällen
Datum 69 mars Anmäl mig - Öppen för bokning - birgitta.haglund@surgsci.uu.se
2023 november Anmäl mig - Öppen för bokning - birgitta.haglund@surgsci.uu.se
Plats CAMST, Hälsovägen 11 plan 8, Technology and Health, Byggnaden ligger vid huvudentrén till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Omfattning 4 heldagar
Kursansvarig

Peter Elbe

peter.elbe@sll.se

Kurssekreterare Radmila Mrnjevica 08 585 823 72

Utbildningen avser att ur ett praktisk perspektiv med interaktivt endoskopisk simulatorträning samt föreläsningar belysa gastroskopi- och koloskopiteknik samt handläggning av vanligt förekommande sjukdomstillstånd som handläggs med interaktivt endoskopi.

Inom många specialiteter till exempel thoraxkirurgi och allmän kirurgi sker en utveckling mot minimalinvasiva behandlingsmetoder. Vad gäller endoskopi, som i början av sin utveckling mest var inriktad mot diagnostik, finns nu en utveckling mot allt mer sofistikerade möjligheter till förbättrad diagnostik samt att med interventionell endoskopi behandla olika sjukdomstillstånd. Många utbildningar som berör interventionell endoskopi vänder sig mer specialiserade endoskopister. Vår utbildning är ett försök att redan till ST-läkare i början av sin karriär få möjlighet till praktisk endoskopisk träning samt information om vanliga sjukdomstillstånd där interaktivt teraupeutisk endoskopi med fördel används

Citat

Mycket bra instruktörer, bra pedagogik!