Basal kirurgisk teknik för gynekologer

Kursen syftar till att ge ST-läkaren grundläggande kunskap om operationsinstrument och utrustning, operativ teknik och teoretisk kunskap avseende gynekologiska typingrepp samt perioperativ vård.

Kursdatum 2020-05-04 -- 2020-05-08.

2020-11-02 -- 2020-11-06

Anmälan görs via SFOG, www.sfog.se

Citat

Mycket relevant att ta steget från teori till praktik. Man får ”prova vingarna” i ett säkert forum.