Basal kirurgisk teknik för gynekologer

Kursen syftar till att ge ST-läkaren grundläggande kunskap om operationsinstrument och utrustning, operativ teknik och teoretisk kunskap avseende gynekologiska typingrepp samt perioperativ vård.

Kursdatum 2019-11-04 -- 2019-11-08.

Anmälan görs via SFOG, www.sfog.se

Citat

Mycket bra instruktörer, bra pedagogik!