Basal gynekologisk laparoskopi, praktisk träning i simulator samt säkerhetsaspekter vid laparoskopi

ST-läkare och andra i behov av basal laparoskopisk träning.

Datum 2019-05-20-24

Anmälan görs via SFOG
www.sfog.se

Kurstillfällen
Pris 9000 SEK, inkl moms. I priset ingår fika samt lunch
Plats CAMST, Hälsovägen 11 plan 8, Technology and Health, Byggnaden ligger vid huvudentrén till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Omfattning 4 heldagar
Antal deltagare 8
Kurssekreterare Annika Karlsson 08 585 895 74

Laparoskopi kräver såväl teknisk färdighet som kännedom om risker gällande hantering av gaser och diatermi. Vidare krävs kunskap om funktion och felsökning av laparoskopistapeln. Simulatorträning har visat sig förbättra den kirurgiska förmågan vid laparoskopi. Kursen lägger tonvikt på praktisk träning. Större delen av kurstiden förläggs till träning i simulator. Teoridelen består av medicinteknisk säkerhetsaspekter gällande diatermi och gas, stapel och instrumentgenomgång samt kortare genomgång kirurgisk teknik och komplikationer. I simulatorerna tränas basal laparoskopisk teknik och typoperationer inom gynekologi. Deltagarna får också möjlighet att träna urologiska ingrepp som tex cystoskopi i simulator. I en så kallad black box tränas sutureringsteknik. I simulatorn tränar man för att nå en definierad kompetensnivå. Träning i simulatorerna sker med feedback från handledare samt på egen hand utifrån individuella önskemål/förutsättningar.

Examination: Att uppnå ackrediteringsnivå i simulatorn.

Mål: Grundläggande kunskaper inom det medicintekniska område. Nå manuella färdigheter i simulatorn som medför förutsättningar för fortsatt utveckling inom laparoskopi på ett mer standardiserat och säkert sätt, till gagn för operatör, patient och sjukvården.

Specifika mål: Förstå risken med gaser och diatermi samt utföra felsökning av laparoskopistapeln. Säker hantera laparoskopiska instrument. Utföra simulerad laparoskopisk sterilisering samt salpingektomi. Förstå intra- och extra-korporal sutureringsteknik.


ST-mål: Delmål 5

Vill du veta mer

Annika Karlsson kursadministratör
Telefon 08-585 895 74
annika.e.karlsson@sll.se

Daniel Murkes, överläkare gynekolog
Instruktör

Citat

Grymt bra. Succé!