Basal laparoskopi i simulatormiljö

Kursen ger deltagaren stora möjligheter att träna upp sin visuospatiella förmåga i flera olika specifika laparoskopiska simulatorer.

Kurstillfällen
Datum 911 oktober Anmäl mig - Öppen för bokning
Pris 8000 SEK exkl moms I priset ingår fika och lunch
Plats CAMST, Hälsovägen 11 plan 8, Technology and Health, Byggnaden ligger vid huvudentrén till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Omfattning 3 heldagar
Antal deltagare 8
Kursansvarig

Ann Kjellin

ann.kjellin@sll.se

Kurssekreterare Radmila Mrnjevica 08 585 823 72

Utbildningen riktar sig till ST-läkare i kirurgi, gärna tidigt under utbildningen som en introduktion innan praktisk utbildning på patienter påbörjas.

Kursens syfte

Laparoskopi är en teknikintensiv verksamhet som också kräver specifika manuella färdigheter för att kirurgen på ett patientsäkert sätt optimalt ska kunna tillägna sig operationsmetoden. Kursen ger deltagaren stora möjligheter att träna upp sin visuospatiella förmåga i flera olika specifika laparoskopiska simulatorer. Vidare ingår medicinsk teknisk allmän och specifik utbildning om diatermi, gaser, ultraljudsdissektion och handhavande av laparoskopistapel. Fokus läggs på praktisk färdighetsträning kopplat till nödvändiga teoretiska kunskaper och evidens rörande laparoskopi. Särskilt belyses introduktionsteknik, typoperationer (diagnostik, staging, appendectomi, cholecystectomi m.m.), risker och indikationer/kontraindikationer.

Utbildningen som sker under tre dagar på heltid riktar sig till läkare under tidig ST-utbildning. Målet är att deltagarna ska uppnå en standardiserad skicklighetsnivå vid manuellt genomförande av de olika bildstyrda interventionerna.

Målgrupp

Läkare under specialistutbildning/ST (vidareutbildning).

Specialitet

 • Kirurgi
 • Barn- och ungdomskirurgi
 • Kursens mål

  Denna utbildning är ett nytt grepp inom den medicinska utbildningen med dokumentation av både teoretiska och praktiska färdigheter och syftar till bättre intervention och högre patientsäkerhet. Kursdeltagarna får kunskap om de regler och lagar som styr användandet av medicinteknisk utrustning, basal apparatfunktion och felsökningsstrategier, samt teoretisk bakgrund till laparoskopisk operationsteknik. Deltagarna får specifik, manuell färdighetsträning i kirurgiska simulatorer upp till en definierad färdighetsnivå.

  För deltagaren

  Att ge den blivande specialisten:

  • grundläggande kunskaper inom det medicintekniska området
  • möjligheter att träna upp sin visuospatiella förmåga och manuell färdighet i laparoskopiska simulatorer till en standardiserad kompetensnivå i laparoskopisk kirurgi
  • en evidensbaserad kunskap om laparoskopisk kirurgi
  • efter genomgången utbildning förutsättningar att tillgodogöra sig fortsatt utbildning och träning inom laparoskopisk kirurgi på ett mer standardiserat och säkrare sätt till gagn för individen, sjukvården och patienterna.

  För verksamheten

  Blivande laparoskopister är efter genomgången utbildning väl förberedda och har tekniskt övat på den verksamhet de skall utföra i operationssalen. Genom utbildning utanför operationssalsmiljö sparas tid och pengar i sjukvården. Effektiviteten och säkerheten såväl för klinisk utbildning som patientomhändertagande kan därmed ökas.

  För patienten och samhället

  Basal träning behöver ej längre göras i operationssalen vilket torde borga för effektivare och säkrare omhändertagande av patienterna. Sekundärt förbättras därmed hälsan i samhället.

  Kursupplägg

  Tre heltidsdagar där teoretiska partier och MTA-undervisningen består av föreläsningar, demonstrationer samt praktiska övningar. Avslutas med ett skriftligt kunskapsprov. Simulatordelen består av praktisk färdighetsträning gällande visuospatiell förmåga d v s öga-hand-fotkoordination samt fullprocedursimulering ex laparoskopisk kolecystektomi. Till en början görs övningar under handledning av erfaren instruktör och därefter på egen hand. Feedback avseende förmågan och utvecklingen av densamma ges fortlöpande. Övningarna upprepas tills deltagaren uppnått en förbestämd prestationsnivå.

  Kontakt med kurssekreteraren kan tas för ev restplats.

  Socialstyrelsens intyg utfärdas över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivning: Kirurgi, del av delmål 1, 6 och 7

  Vill du veta mer

  Radmila Mrnjevica, kurssekreterare
  08-585 823 72
  radmila.mrnjevica@sll.se

  Ann Kjellin Överläkare, ST-chef gastrocentrum kirurgi,
  Instruktör
  ann.kjellin@ki.se


  Citat

  Mycket relevant att ta steget från teori till praktik. Man får ”prova vingarna” i ett säkert forum.