Initialt omhändertagande på intensivvårdsavdelning - träning i effektivt samarbete

Träning för intensivvårdsteamet i effektiv team-koordination enligt principerna för Crew Resource Management (CRM)

Kursen ges efter avtal med kliniker. Reservplats kan finnas vid ev återbud. Kontakta kursadministratör för mer information.

Kurstillfällen
Pris 5500 SEK , exkl moms. Kostnadsfritt inom Karolinska Uiniversitetssjukhus. Reducerat pris för helt team
Plats CAMST, Hälsovägen 11 plan 8, Technology and Health, Byggnaden ligger vid huvudentrén till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Omfattning Heldagskurs
Antal deltagare 6
Kurssekreterare Hanna Nylund 08 123 895 74

Målgrupp

Läkare under specialisttjänstgöring (ST), specialistläkare, sjuksköterskor och undersköterskor i anestesi- och intensivvård, samt läkare, sjuksköterskor, undersköterskor inom övriga specialiteter som arbetar nära intensivvårdspatienter.
Genomgången HLR, A-HLR, ATLS- eller TNCC-kurs är en fördel. (2-3 läkare 2-4 sjuksköterskor 0-2 undersköterskor)
Vi kan organisera en kurs för en komplett grupp om 6 deltagare (2 - 3 läkare, 2 - 4 sjuksköterskor, 0 - 2 undersköterskor) för ert sjukhus.

Kursens syfte

Att kursdeltagarna ta rollen som ledare eller följare i ett intensivvårdsteam, kunna kommunicera och ta beslut, samt tillämpa A B C D E principerna i omhändertagandet av en akut försämrad intensivvårdspatient.
 Att kursdeltagarna ska bli tryggare i sitt arbete och få förbättrad trivsel på arbetsplatsen.
 Att intensivvårdspatient ska få ett säkrare omhändertagande och tillgång till intensivvårdsavdelningens alla resurser.
 Att ett mindre antal patienter ska få svåra resttillstånd efter akuta försämringar.

Kursens mål

Vid handläggning av intensivvårspatient ska kursdeltagaren:

  •  kommunicera effektivt med övrig vårdpersonal och anhöriga
  •  agera i rollen som ledare eller följare i ett team
  •  bidra till att genomföra A B C D E korrekt
  •  understödja sviktande vitalfunktioner
  •  tillkalla hjälp vid resursbrist

Kursupplägg

En heldagskurs med seminarier, demonstrationer, patientscenarier med videoåterkoppling och reflektion. Kursdeltagaren får under realistiska förhållanden och i en liten grupp prova rollen som ledare och följare i ett team kring en simulerad intensivvårdspatient.
Vi har konfidens och lämnar inte något slutomdöme. Även kursdeltagare har tystnadsplikt gentemot varandra.


Avbokning

Det går bra att avboka kursen fram tills 3 veckor före kursstart. Därefter debiteras kurskostnaden på 25%. Avbokar men senare än en vecka före kursstart så debiteras hela kursavgiften. Alternativ låta någon annan ta din plats istället, då ska detta meddelas snarast.


Vill du veta mer

Hanna Nylund, kursadministratör
Telefon 08-123 895 74

Citat

Så nära live man kan komma, utmanande, roligt och givande!