Instruktörshandledning

Att få återkoppling och öka sin kompetens som simulatorinstruktör.

Kurstillfällen
Pris 16 000 exkl moms inkluderar två instruktörer, kurslängd och restid påverkar priset.
Plats Deltagarnas egna arbetsplats
Omfattning 1,5 -2 dagar enligt överenskommelse. Datum enligt överenskommelse
Kurssekreterare Annika Karlsson 08 585 895 74

Kursens målgrupp

Simulatorinstruktörer som genomgått simulatorinstruktörsutbildning. Undersköterskor, sjuksköterskor, läkare,tekniker.

Kursens syfte

Att fördjupa och befästa kunskap om hur ett effektivt simulatorbaserat utbildningstillfälle kan genomföras i den egna verksamheten.

Kursens mål

Att med utgångspunkt från kursdeltagarnas behov träna på kritiska moment i simulatorbaserad utbildning.
Att ge återkoppling som leder till ökad kompetens och säkerhet hos simulatorinstruktörer.
Att ge instruktörsgruppen verktyg att fortsätta utveckla sina kurser och sitt instruktörskap.

Kursupplägg

Instruktörer från CAMST kommer till deltagarnas arbetsplats. Plan för hur handledning ska gå till görs upp i förväg. Vanligtvis inkluderas att instruktörer från CAMST deltar i hel eller del av simulering på deltagarnas arbetsplats. Efter avslutat simulering får deltagarna återkoppling från CAMST-instruktörerna och man gör en plan för hur resten av tiden utformas, t ex med återkopplingsövningar, träning av videostödd återkoppling, demonstration, reflektion i grupp, analys av egna filmer.

Vill du veta mer

Annika Karlsson, Kursadministratör,
Telefon 08-585 895 74
annika.e.karlsson@sll.se
Cecilia Escher,överläkare Anestesi- och intensivvård
Instruktörcecilia.escher@sll.se

Citat

Mycket relevant att ta steget från teori till praktik. Man får ”prova vingarna” i ett säkert forum.