Interprofessionell teamträning för studenter

Kurstillfällen
Plats CAMST, Hälsovägen 11 plan 8, Technology and Health, Byggnaden ligger vid huvudentrén till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Kursen vänder sig till läkarstudenter i termin 7 och sjuksköterskestudenter i termin 6, som tillsammans under sin gemensamma placering på klinisk utbildningsavdelning (KUA), får träna samarbete och patientomhändertagande i verklighetstrogen miljö. Tillsammans reflekterar vi över våra upplevelser av träningen och tar lärdom inför det framtida yrkeslivet. Kursen är en del av ett forskningsprojekt som syftar till effektivare träning för studenter genom patientsimulering. För närvarande erbjuds kursen endast enligt särskilt överenskommelse.

Vill du veta mer

Hanna Nylund ,kursadministratör
Telefon 08-123 895 74

Johan Creutzfeldt, Överläkare Anestesi- och intensivvård
Instruktör
johan.creutzfeld@ki.se

Hanna Dubois, Sjuksköterska instruktör
hanna.dobois@regionstockholm.se


Citat

Bästa kursdagen någonsin!