Propofolsedering vid endoskopi - teoretisk och praktisk grundkurs

Kursen avser att ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv ge kursdeltagarna grundläggande farmakologiska och fysiologiska aspekter av propofolsedering vid gastrointestinala endoskopier.

Kurstillfällen
Datum 1415 november Anmäl mig till reservplats - Fullbokad
3031 januari 2024 Anmäl mig till reservplats - Fullbokad
1920 mars 2024 Anmäl mig - Öppen för bokning
Pris 13 900 SEK, exkl moms. Per deltagare i priset ingår fika samt lunch
Plats CAMST, Hälsovägen 11 plan 8, Technology and Health, Byggnaden ligger vid huvudentrén till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Omfattning 2 Heldagar.
Antal deltagare Kompletta endoskopiteam dvs 1 läkare och 2 sjuksköterskor
Kursansvarig

Johan Creutzfeldt

johan.creutzfeldt@regionstockholm.se

Kurssekreterare Hanna Nylund 08 123 895 74

Målgrupp

Målgruppen är endoskoperande läkare och endoskopisjuksköterskor. Kursen avser att ur ett teoretisk och praktisk perspektiv ge kursdeltagarna grundläggande farmakologiska och fysiologiska aspekter av propofolsedering vid gastrointestinala endoskopier. Kursen innehåller 1 dagas teori och en dags praktisk träning i simulatormiljö.

Kursens mål

Att kursdeltagarna efter genomgången kurs kan påbörja propofolsedering på sina hemkliniker med initialt understöd av hemklinikens anestesipersonal.
Kursen omfattar en teoretisk del med utbildning i farmakologi, biverkningar, indikationer, kontraindikationer för propofol, ASA klassifikation av patienter, riskbedömning av patienter inför propofolsedering, teamsamarbete enligt principen CRM (Crew Resource Management) och en praktisk del med träning av propofolsedring i en fullskalig simulator miljö.

Bakgrund

I arbetet med endoskopiska undersökningar med hjälp av sedering ställs höga krav på personalen som kan ställas in för svåra beslut och krav på omhändertagande av hotade vitala funktioner.
Sedering med propofol administrerad av endoskopipersonal växer kraftigt som metod. Propofolsedering minskar patienters upplevelse av oro, ångest och obehag under endoskopiska undersökningar. I många fall underlättas proceduren och ger också en ökad patientnöjdhet.
Propofol är ett ultrakortverkande anestesimedel med smal terapeutisk bredd och utan antidot. Det är därför av stor vikt att personal som använder detta medel är utbildad både teoretiskt och praktiskt för detta.

Referenser:

Non-anesthesist administration of propofol for gastrointestinal endoscopy: European Society of Gastrointestinal Endoscopy, European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates Guideline – Updated June 2015. Endoscopy 2015; 47: 1175-1189

Vargo JJ, Cohen LB, Rex DK, Kwo PY. Position statement: Nonanesthesiologist administration of propofol for GI endoscopy. Am J Gastroenterol. 2009;104(12):2886-92. .

Singh H, Poluha W, Cheung M, Choptain N, Baron KI, Taback SP. Propofol for sedation during colonoscopy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4

SFAIs riktlinjer (2013)

sfai.se/riktlinje/medicinska-rad-och-riktlinjer/anestesi/procedurrelaterad-propofolsedering/

European Curriculum for Sedation Training in Gastrointestinal Endoscopy:
Position Statement of the European Society of Gastrointestinal Endoscopy
(ESGE) and European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and
Associates (ESGENA) . J.-M. Dumonceau  et al ,Endoscopy 2013

European Society of Gastrointestinal Endoscopy, European
Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and
Associates, and the European Society of Anaesthesiology
Guideline: Non-anaesthesiologist administration of propofol
for GI endoscopy, J.-M. Dumonceau  et al Eur J Anaesthesiol 2010

Kursupplägg

En dags praktisk träning vid Centrum för Avancerad Medicinsk Simulering och Träning (CAMST) i scenarier med s.k. fullskalig hybridsimulering av patient som i samband med endoskopi sederas.
Träningsdagen inleds med ett kort teoripass, där algoritmen för ABCDE och samarbetsstrategin enligt konceptet Crew Resource Management (CRM) diskuteras och kursens träningsmål presenteras. Därefter följer det praktiska momentet, som varar resten av dagen och under vilket deltagarna initialt får bekanta sig med hybridsimulatorn och all övrig utrustning i simulatorrummet. Därefter följer träning av de 3 medlemmarna i ett endoskopiteam, som under realistiska förhållanden ställs inför typiska komplikationer som uppstår vid Propofolsedering av endoskopipatienter. Efter avslutad träning samlas deltagarna, observatörerna, samt kursledarna, för en återkoppling (debriefing). Utifrån de predefinierade kursmålen, diskuteras deltagarnas prestationer under scenarierna, och tips på förbättringar ges inför nästa scenario.

Kursen utgår från CAMST Simulatorcentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
Kursledare under simulatorträningen är Petter Westfelt, överläkare, Anestesikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Övriga i kursledningen är:
Mikael Axelsson-Lindquist, Överläkare, Anestesikliniken, Södersjukhuset.

Kursdeltagaren får under realistiska förhållanden och i en liten grupp prova rollen som ledare eller följare i ett team kring en simulerad akutpatient.
Vi har konfidens och lämnar inte något slutomdöme. Även kursdeltagare har tystnadsplikt gentemot varandra.

Avbokning

Det går bra att avboka fram tills 3 veckor före kursstart. Därefter debiteras kurskostnaden på 25%. Avbokar man senare än en vecka före kursstart så debiteras hela kursavgiften. Alternativ låta någon annan ta din plats istället, då ska detta meddelas snarast.

Vill du veta mer

Hanna Nylund, kursadministratör
Telefon: 08-123 895 74

Johan Creutzfeldt, överläkare Anestesi- och intensivvård
instruktör
Johan.creutzfeldt@regionstockholm.se

Mikael Axelsson Lindkvist, överläkare Anestesikliniken, Södersjukhuset
mikael.axelsson-lindkvist@regionstockholm.se

Citat

Mycket bra instruktörer, bra pedagogik!