Samarbete i Operationssal

Kursen ges efter avtal med kliniker. reservplatser kan finnas vid ev återbud. Kontakta kursadministratör för mer information.

Kurstillfällen
Pris 5500 SEK , exkl moms. Kostnadsfritt inom Karolinska Universitetssjukhus. Reducerat pris för helt team
Plats CAMST, Hälsovägen 11 plan 8, Technology and Health, Byggnaden ligger vid huvudentrén till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Omfattning Heldagskurs
Kursansvarig

Ann Kjellin

ann.kjellin@regionstockholm.se

Cecilia Escher

cecilia.escher@ki.se

Kurssekreterare Hanna Nylund 08 123 895 74

Målgrupp

Specialister och läkare under ST i kirurgi och anestesi, anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor och operationsundersköterskor. 1-2 kirurger, 1-2 anestesiläkare, 1-2 anestesisjuksköterskor, 2-3 operationssjuksköterskor och 1-2 operationsundersköterskor.

Förkunskaper

Grundläggande kunskap om diagnostik och behandling av vanligt förekommande akuta medicinska och kirurgiska tillstånd som kan uppstå i en operationssal. Samtliga bör ha minst 1 års erfarenhet i yrket.

Kursens syfte

Att genom förbättra samarbete uppnå ökad säkerhet för patienter som opereras och ökad trygghet för personalen.

Kursens mål

Att få och träna samarbete utifrån principer för CRM-Crew resource management. Att utifrån uppsatta mål reflektera kring samarbete, kommunikation och patientsäkerhet. Att få ökad kunskap och förståelse för alla professioners roll i operationsteamet. Att tillämpa och befästa kunskap om diagnostik och behandling av vanliga akuta medicinska och kirurgiska tillstånd som kan uppstå i en operationssal.

Kursupplägg

De professioner som arbetar i en operationssal få teoretisk kunskap och praktisk träning i effektivt samarbete vid operation. I 3-5 simulerade scenarier arbetar alla i sin ordinarie yrkesroller. Efter varje scenarion samlas kursdeltagarna till diskussion och återkoppling som stöd av videoinspelning av scenariot.

Avbokning

Det går bra att avboka kursen fram tills 3 veckor före kursstart. Därefter debiteras kurskostnaden på 25%. Avbokar man senare än en vecka före kursstart så debiteras hela kursavgiften. Alternativ låta någon annan ta din plats istället, då ska detta meddelas snarast.


Vill du veta mer

Hanna Nylund, Kursadministratör
Telefon 08-123 895 74

Cecilia Escher,överläkare Anestesi-och  intensivvård
Instruktör
cecilia.escher@ki.se

Citat

Grymt bra. Succé!