Samarbete vid akut omhändertagande av medicinpatient

Denna kurs riktar sig till undersköterskor och sjuksköterskor på akuten/akutvårdsavdelning och ST-läkare/specialister i internmedicin. I kursen tränas initialt omhändertagande av akutmedicinska tillstånd, och icketekniska färdigheter såsom kommunikation ledarskap samt beslutsfattande.

Kursen ges efter avtal med kliniker. Reservplats kan finnas vid ev återbud. Kontakta kursadministratör för mer information.

Kurstillfällen
Pris 5500 SEK , exkl moms. Kostnadsfritt inom Karolinska Uiniversitetssjukhus. Reducerat pris för helt team
Plats CAMST, Hälsovägen 11 plan 8, Technology and Health, Byggnaden ligger vid huvudentrén till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Omfattning Heldagskurs
Antal deltagare 6
Kurssekreterare Hanna Nylund 08 123 895 74

Målgrupp

Läkare, Sjuksköterskor och Undersköterskor (Teamet ska bestå av 2 läkare 2-4 sjuksköterskor 0-2 undersköterskor)

Förkunskaper

Minst ett års erfarenhet inom akutmedicin

Kursens syfte

Öka patientsäkerheten genom att träna kommunikation och samarbete

Kursens mål

Att ge deltagare färdighet i och konkret erfarenhet av ett effektivt arbete i team i akuta situationer. Ledarskap,medlemskap, kommunikation, beslutsfattande och stresshantering enligt principer för CRM-Crew resource management undervisas och tränas. Detta övas praktiskt i akutmedicinska situationer vilkas handläggning ingår i kursen

Kursupplägg

En heldagskurs då man tränar omhändertagande av en akut sjuk patient i akutrumsmiljö. Som deltagare får man agera både som ledare, följare och observatör i scenarier. Återkoppling sker efter varje scenario. Mycket vikt under dagen läggs på samarbete och säker kommunikation.

Vill du veta mer

Hanna Nylund, kursadministratör
Telefon: 08-123 895 74

Citat

Grymt bra. Succé!