Samarbetsträning för studenter

Kurstillfällen
Plats CAMST, Hälsovägen 11 plan 8, Technology and Health, Byggnaden ligger vid huvudentrén till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Målgrupp

Läkarstudenter. Sjuksköterskestudenterna.

Förkunskaper

Grundläggande kunskap om diagnostik och behandling av vanliga förekommande akuta medicinska och kirurgiska tillstånd som kan uppstå på en vårdavdelning.

Kursen syfte

Att genom kunskap och träning i samarbete förbättra förutsättningarna för säkert patientomhändertagande vid framtida yrkesövning.

Kursens mål

Att förstå och träna samarbete utifrån principer för CRM- Crew resource management. 

Att utifrån uppsatta mål reflektera kring samarbete, kommunikation och patientsäkerhet.

Att tillämpa och befästa kunskaper om diagnostik och behandling av akuta medicinska och kirurgiska tillstånd som kan uppstå på en vårdavdelning.

Kursupplägg

I simulerad sjukhusmiljö får deltagarna efter teoretisk genomgång och demonstration av förutsättningarna träna patientscenarier. Deltagarna förutsätts vara nyanställda underläkare/sjuksköterskor. Efter varje scenario samlas kursdeltagare och kursledare till diskussion och återkoppling som stöds av videoinspelning av scenariet.

Vill du veta mer

Annika Karlsson, Kursadministratör
Telefon 08 585 895 74
annika.e.karlsson@sll.se

Cecilia Escher,överläkare Anestesi- och intensivvård
Instruktör
cecilia.escher@sll.se

Citat

Så nära live man kan komma, utmanande, roligt och givande!