Om oss

CAMST Simulatorcentrum bidrar till bättre patientsäkerhet genom att erbjuda kurser i både avancerad färdighetsträning och teamträning inom högteknologisk vård.

   CAMST simulatorcentrum är Sveriges första simuleringscentrum och invigdes 2002. Det grundades för att möta kraven på systematisk och evidensbaserad träning inom högteknologisk sjukvård med speciellt fokus på människa- maskininteraktion i vården. Tyngdpunkten ligger på human factors och systematisk användning av nya träningsmetoder för en god patientsäkerhet.

   Verksamheten har två inriktningar

   • Individuell färdighetsträning i bildstyrda medicinska interventioner med virtual reality-simulatorer
   • Avancerad simulering med fokus på samarbetsträning (Crew Resource Management)

   Våra utbildningar ger säkrare behandling

   Patientsimulatorerna är modeller av vuxna och barn i naturlig storlek med verklighetstrogna funktioner för andning, cirkulation och medvetande. Dessa simulatorer är effektiva för att träna icke tekniska färdigheter som gruppdynamik, kommunikation och beslutsfattande.Gruppdeltagarna får lösa olika medicinska tillstånd genom att prova nya sätt att använda gruppens kompetenser och samarbetsförmåga.

   I kurser för kirurgisk och gynekologisk laparoskopi, bronkoskopi,artroskopi,koloskopi, gastroskopi, endourologi, angiografi och angioplastik integreras avancerad simulatorer i undervisning och träning av teknisk färdighet inom dessa områden, för specialister och blivande specialister.

   Träna hos oss- eller i den egna verksamheten

   Simulatorträningen sker antingen i CAMST Simulatorcentrums`s egna lokaler eller förläggs till den kliniska miljön för att träna det verkliga arbetslaget i en autentisk omgivning.

   CAMST Simulatorcentrum är ackrediterat som Comprehensive Education Institutes av American College of Surgeons

   CAMST Simulatorcentrum är ackrediterade av NETWORK  OF ACCREDITED SKILLS CENTRES IN EUROPE (NASCE)

Citat

Grymt bra. Succé!