Se filmen om CAMST - En nyckel i satsningen på patientsäkerhet

Reportage från websidan Flemingsberg – From Brains To Business

Citat

Mycket relevant att ta steget från teori till praktik. Man får ”prova vingarna” i ett säkert forum.