Simulering

Teamträning och procedurträning inom anestesi och intensivvård samt akutsjukvård

 • Human Patient Simulator (HPS)
 • PediaSIM (HPS)
 • PediaSIM (Ecs)
 • BabySIM (HPS)
 • Sim Man 3G
 • SimNew B

Simulatorer för träning av bildstyrd intervention

Generiska simulatorer relevanta för flera typingrepp

 • ProMIS (Hybridsimulator för att mäta prestation)

Simulator för träning av intravaskulär intervention

 • VIST (Vascular intervention system training)

Simulatorer för kirurgisk och gynekologisk laparoskopi samt artroskopi

 • LapMentor
 • LapSim
 • artroskopisimulator Atro Vision, Trauma Vision

Simulatorer för endoluminal intervention

 • GI Mentor (gastroskopi inklusive ERCP, koloskopi)
 • Uro Mentor (endourologi)
 • GI-Bronch Mentor (gastroskopi inklusive ERCP, coloskopi, bronkoskopi)

Citat

Mycket bra instruktörer, bra pedagogik!