Utvärderingar / Rapporter

Verksamhetsförlagd simulatorträning

Säkrare samarbete på IVA

Rapport från perioden
2007-09-01 - 2008-02-29 

Citat

Så nära live man kan komma, utmanande, roligt och givande!