Utvärderingar / Rapporter

Verksamhetsförlagd simulatorträning

Säkrare samarbete på IVA

Rapport från perioden
2007-09-01 - 2008-02-29 

Citat

Mycket relevant att ta steget från teori till praktik. Man får ”prova vingarna” i ett säkert forum.