Vår värdegrund

  • Vi verkar för en säker sjukvård genom effektivt interprofessionellt och interdisciplinärt samarbete.

  • Träningen sker enligt definierade mål och med systematisk instruktion.

  • Vi visar respekt, ödmjukhet, integritet och konfidens inför samtliga medarbetare och kursdeltagare.

  • Verksamheten utvärderas, är kunskapsbaserad och utvecklas kontinuerligt.

  • Varje kursdeltagare skall behandlas väl och hjälpas till ett optimalt lärande så att de blir stärkta i sin professionella roll i arbetslaget baserat på individuella förutsättningar.

Citat

Grymt bra. Succé!