Publikationer

Avhandlingar

Forskning, systematisk utvärdering och träning sker integrerat vid CAMST Simulatorcentrum. Avhandlingar från CAMST Simulatorcentrums medarbetare presenteras nedan.

Vetenskapliga artiklar

Forskning, systematisk utvärdering och träning sker integrerat vid CAMST Simulatorcentrum. Publikationer och avhandlingar från CAMST Simulatorcentrums medarbetare presenteras nedan.

Citat

Mycket relevant att ta steget från teori till praktik. Man får ”prova vingarna” i ett säkert forum.