Verksamhetsberättelse 2007-2008

Nya state-of-the art nivåer för säker och optimal träning av team och kirurgiska färdigheter inom högteknologiskt sjukvård.

Utvecklandet av förfinade träningsverktyg och metoder utgör ett angeläget komplement i vår strävan efter felfri sjukvård. vid Simulatorcentrum får sjukvårdens personal och studenter bättre förmågor och förhållningssätt i sitt arbete genom systematisk och avancerad träning. Därmed kan det absoluta kravet på ökad patientsäkerhet säkerställas.

Simulatorcentrum erhåll 2008 ackreditering som ett Nivå 1 utbildningsinstitut av American College of Surgeons.

Läs hela verksamhetsberättelsen här:

Citat

Bästa kursdagen någonsin!