Disputation: Ninos Oussi

Den 5 juni kl 09.00 försvarar Ninos Oussi sin doktorsavhandling "Is it all about the Money? The effects of low and high cost Simulator training scenarios in Surgical training.

Disputationen hålls på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Birkeaulan 2, Blickagången 9B. 

The dissertation will be held in the English language.

Huvudhandledare

Professor Lars Enochsson
Enheten för kirurgi,
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap,
Umeå universitet
samt
Karolinska Institutet,
Enheten för kirurgi,
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Bihandledare

Docent Lars Henningsohn
Karolinska Institutet
Enheten för urologi,
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

MD, PhD. Markus Castegren
Karolinska Institutet
Enheten för anestesi- och intensivvård,
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

MD, PhD. Ann Kjellin
Karolinska Institutet
Enheten för kirurgi,
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Fakultetsopponent

Associate Professor Martin G. Toolsgaard
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation,
Rigshospitalet
University of Copenhagen, Denmark

Betygsnämnd

Docent Ib Christian Rasmussen
Uppsala Universitet
Enheten för kirurgiska vetenskaper, GI-kirurgi

Docent Mirna Abraham Nordling
Karolinska Institutet
Molekylär medicin och kirurgi MMK,
Kolorektalkirurgi

Professor Hans Hjelmqvist
Örebro universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper

Contact

Ninos Oussi

ninos.oussi@ki.se

Aktuellt

Elisabeth Nagy - årets handledare 2020

Elisabeth Nagy, bitr. överläkare och instruktör på CAMST, har av ST-läkare och underläkare vid Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård Huddinge utsetts till årets handledare 2020 Läs mer

Ny artikel publicerad i Teaching and Learning in Medicine:

"Technology Enhanced Learning of Human Trauma Biomechanics in an interprofessional student context” Läs mer

Lisbet Meurling vid CAMST tilldelas 3,9 miljoner från AFA Försäkring

En forskargrupp med Lisbet Meurling som huvudsökande har fått forskningsmedel för att göra studier inom intensivvård i samband med COVID-19 där man ser på faktorer avseende stress, samarbete och säkerhetsklimat.  Läs mer

Citat

Mycket relevant att ta steget från teori till praktik. Man får ”prova vingarna” i ett säkert forum.