Disputation: Ninos Oussi

Den 5 juni kl 09.00 försvarar Ninos Oussi sin doktorsavhandling "Is it all about the Money? The effects of low and high cost Simulator training scenarios in Surgical training.

Disputationen hålls på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Birkeaulan 2, Blickagången 9B. 

The dissertation will be held in the English language.

Huvudhandledare

Professor Lars Enochsson
Enheten för kirurgi,
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap,
Umeå universitet
samt
Karolinska Institutet,
Enheten för kirurgi,
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Bihandledare

Docent Lars Henningsohn
Karolinska Institutet
Enheten för urologi,
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

MD, PhD. Markus Castegren
Karolinska Institutet
Enheten för anestesi- och intensivvård,
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

MD, PhD. Ann Kjellin
Karolinska Institutet
Enheten för kirurgi,
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Fakultetsopponent

Associate Professor Martin G. Toolsgaard
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation,
Rigshospitalet
University of Copenhagen, Denmark

Betygsnämnd

Docent Ib Christian Rasmussen
Uppsala Universitet
Enheten för kirurgiska vetenskaper, GI-kirurgi

Docent Mirna Abraham Nordling
Karolinska Institutet
Molekylär medicin och kirurgi MMK,
Kolorektalkirurgi

Professor Hans Hjelmqvist
Örebro universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper

Contact

Ninos Oussi

ninos.oussi@ki.se

Aktuellt

Fortsatt ackreditering av simulering i världsklass

Simulatorträning i världsklass ger CAMST ytterligare fem år som ackrediterat utbildningscentrum av American College of Surgeons. Läs mer

Debattartikel om AI

Regeringen bör utse en myndighet för ansvarsfull AI Läs mer

Alumnimöte på CAMST

Välkommen till Alumnimöte Läs mer

Citat

Grymt bra. Succé!