Ny artikel publicerad i Teaching and Learning in Medicine:

"Technology Enhanced Learning of Human Trauma Biomechanics in an interprofessional student context”

Projektet som finansierats av Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse samt pedagogiska ALF medel från Region Stockholm är ett samarbete mellan forskare vid Linköpings Universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Göteborgs Universitet och Örebro Universitet. En vid KTH utvecklad visualiseringsmodell med finit element modellering (FEM) för halsryggstrauma med påverkan på ryggmärgskanalen testas i interprofessionellt lärande (IPL).

Hitta artikel

Se videodemonstration av projektet:

Aktuellt

Ny artikel publicerad

Personal Protection equipment for orthopadic and trauma surgery during the COVID-19 pandemic: "Operating theatre PPE negatively affected surgical performance by means of impaired vision, impaired ... Läs mer

CAMST bidrar till utbildning av BT-läkare i Dalarna

CAMST var under hösten i Dalarna för att utbilda instruktörer inför regionens första akutmedicinska kurs för BT-läkare. Läs mer

Elisabeth Nagy - årets handledare 2020

Elisabeth Nagy, bitr. överläkare och instruktör på CAMST, har av ST-läkare och underläkare vid Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård Huddinge utsetts till årets handledare 2020 Läs mer

Citat

Grymt bra. Succé!