Foto: Rickard Kilström

Anna Jacobson

Är sedan 2009 anställd 15 % som instruktör på CAMST där jag jobbar med patientsimulering. Jag är anestesisjuksköterska och jobbar på AnOpIVA-kliniken på Karolinska Huddinge sedan 2004. Jag är omvårdnadsansvarig sjuksköterska på kirurgi och transplantationsektionen på anestesin och jobbar framför allt med de patienter som opereras på kirurgi/transplantations- eller akutsektionen. Jag har innan min vidareutbildning jobbat som leg sjuksköterska på vårdavdelning med inriktning ortopedi, thorax-kärlkirurgi, gastroenterologi både kirurgi och medicin och med pre- och postoperativvård på anestesikliniken.

Anna Jacobson, RN
Anesthesiology. 15% protected time.