Foto: Rickard Kilström

Cecilia Escher

Cecilia Escher är överläkare i anestesi och intensivvård på Karolinska Universitetesjukhuset I Huddinge sedan 2009.Hon är simulator instruktör sedan 2007 och ledningsansvarig för patientsimulering sedan 2009. Cecilia Escher var mellan 2013-15 ledamot I Svensk förening för anestesi och intensivvård-SFAIs styrelse och satt under 2012-2016 I SFAIs råd för kvalitetssäkring av ST (KVAST). Hon är ledamot I SFAIs fortbildningsgrupp och var mellan 2010 och 2016 ST studierektor på anestesi och intensivvårdskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Cecilia Escher disputerade 2018 doktorand inom medicinsk simulering.

 • Senior consultant at the department of anaesthesiology and intensive Care, Karolinska University Hospital, Huddinge since 2009.
 • Certified Instructor, Advanced Patient Simulation 2007
 • Vice Manager, Advanced Patient Simulation 2009
 • Licensed Medical Practioner 1996
 • Specialist in Anaesthesia and Intensive Care 2003
 • Designs and develops simulator based training and CRM courses for adult and pediatric healthcare
 • Educates simulator instructors for health care
 • Evaluates outcome of simulator training
 • ATLS instructor course 2000
 • APLS instructor course 2008
 • Teaching for higher education 7,5 Hp KI 2010
 • Patient safety 15 Hp KTH 2011