Foto: Rickard Kilström

Frida Holmkvist

Jag började på CAMST 2011 som simulatoroperatör via MTA för patientsimulering. Som operatör är jag patientens röst utåt och agerar utifrån patientens tillstånd. Jag har jobbat som Medicinsk Tekniker sedan 2004 och är utbildad lärare, matte, natur och idrott. Sedan 2014 är jag heltids anställd på CAMST med det övergripande ansvar för patientsimulatorerna.

Frida Holmkvist
Technical administrator 75% protected time

  • Outdoor teacher education, Stensund 1999-2001
  • Preschool teacher 2008-2010
  • Technician from 2004
  • Joined Center for Advanced Medical Simulaton as technician – operator 2011