Foto: Staffan Larsson

Hanna Dubois

Jag är specialistsjuksköterska i akutsjukvård och arbetar som instruktör på CAMST sedan flera år. Jag disputerade i november 2022 vid Karolinska Institutet inom patientdelaktighet i det korta mötet mellan patient och ett multiprofessionellt vårdteam. Jag har min anställning sedan 2013 på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, inom Tema Cancer, där jag främst arbetar med patienter med sjukdom i den övre delen av mag-tarmkanalen. Jag har också ett övergripande studentansvar för sjuksköterskestudenter (både grund och avancerad nivå) på min arbetsplats.

Ur ett forskningsperspektiv är jag intresserad av att förstå hur patienten kan vara delaktig i mötet med det multiprofessionella teamet och hur sådan delaktighet i framtiden kan utvecklas.

Hanna Dubois, RN, PhD
Emergency nursing. 20% protected time

2003 - Bachelor of Journalism. Södertörn University, Stockholm.

2007 - Bachelor of Nursing/Registered Nurse. Red Cross University, Stockholm.

2017 - Degree of Master (one year) of Science in Nursing/Specialist Nurse in Emergency nursing. Sophiahemmet University, Stockholm.

2022 – PhD at Karolinska Institutet