Foto: Staffan Larsson

Hanna Dubois

Jag blev sjuksköterska år 2007 och har min anställning sedan 2013 på Endoskopienheten i Huddinge. Jag har erfarenhet från en kardiologisk vårdavdelning, men också helt andra yrkeslivserfarenheter, så som reporter och redigerare. Jag blev färdig specialistsjuksköterska inom akutsjukvård 2017. Jag har utvecklat en checklista för säker och personcentrerad endoskopi och utbildat personal på flera endoskopimottagningar. Jag har även utvecklat en webbutbildning för implementering av checklistan. Sedan 2018 är jag doktorand vid Karolinska Institutet. I mina forskningsstudier intresserar jag mig för patientdelaktighet och personcentrerad vård i det multiprofessionella teamet. På CAMST arbetar jag som instruktör på 25 procent.

Hanna Dubois, RN
Emergency nursing. 25% protected time

2003 - Bachelor of Journalism. Södertörn University, Stockholm.

2007 - Bachelor of Nursing/Registered Nurse. Red Cross University, Stockholm.

2017 - Degree of Master (one year) of Science in Nursing/Specialist Nurse in Emergency nursing. Sophiahemmet University, Stockholm.

2018 – PhD candidate, Karolinska Institutet