Foto: Rickard Kilström

Per Hanson

Anestesisjuksköterska, Instruktör

Tjänstgör som anestesisjuksköterska vid PMI på Karolinska sjukhuset Huddinge sedan 2017 samt instruktör på CAMST sedan 2018. Blev klar sjuksköterska 2001 och tjänstgjorde då först tre år på akutmottagningen på Danderyds sjukhus. Därefter arbetat under 13 års tid på ambulansen i Stockholms södra förorter och från 2008 som specialistutbildad sjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård. Under denna period även ett par års erfarenhet som teamledare på Falck Ambulans AB. Sedan 2014 även verksam som HLR-instruktör och utbildare i Första Hjälpen.

Utbildningar

Specialistsjuksköterskeexamen inom specialområdet anestesi, inkluderande

magisterexamen, Karolinska Institutet, Stockholm

Specialistsjuksköterskeexamen inom specialområdet akutsjukvård med inriktning mot

ambulanssjukvård, Karolinska Institutet, Stockholm

Sjuksköterskeexamen och Kandidatexamen i omvårdnad
Sophiahemmets Sjuksköterskehögskola, Stockholm