Foto: Rickard Kilström

Jane Hodson

Är utbildad sjuksköterska sedan 1987 och vidareutbildad inom intensivvård 1991, har sedan 1992 arbetat som sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge. Har jobbat flera år på kliniken som HLR instruktör på IVA och på denna resa blev jag intresserad av teamarbete. Har arbetat på CAMST sedan 2004 där jag arbetar som instruktör 50% på patientsimulering.

Jane Hodson, RN
Intensive care. 50% protected time.