Foto: Rickard Kilström

Johan Creutzfeldt

Jag tjänstgör som instruktör inom avancerad patientsimulering vid CAMST sedan 2003, och disputerade inom medicinsk simulering och träning 2013, specialiserad inom anestesi- och intensivvård samt smärtlindring och tjänstgör som överläkare på AnOpiva-kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Mina forskningsintressen rör dataspelsbaserad lärande, situationsmedvetande lagarbete i ad hoc-team, motivation/engagemang samt återkoppling.

Johan Creutzfeldt, MD, PhD
Anesthesiologist. 20% protected time.

Trainer Advanced Patient Simulation

Consultant

Department of Anaesthesiology and Intensive Care Huddinge, K32

  • Licensed Medical Practioner 1994
  • European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care (D.E.A.A.) 1999
  • Specialist in Anaesthesia and Intensive Care 2000
  • Member of executive board at Department of Anaesthesiology and Intensive Care at Huddinge University Hospital - later Karolinska University Hospital, Huddinge - since 2002
  • Joined Center for Advanced Medical Simulation as trainer 2003
  • Specialist in Pain medicine 2004
  • SSAI Diploma in Advanced Pain Medicine for Anaesthesiologists 2004
  • Develop and deliver simulator based training and CRM for health care
  • Develop and evaluate (area of research) Team training with Serious Games for Emergency Medicine