Fotograf Rickard Kilström

Linda Appelberg

Jag tjänstgör som instruktör inom avancerad patientsimulering (25%) vid CAMST. Jag är specialist inom Kardiologi samt Internmedicin.

Jag arbetar huvudsakligen på Funktion Akut (75%) där jag är inriktad på akut omhändertagande av den svårt sjuke patienten. Jag är sedan 2016 medicinsk ansvarig för MIMA, medicinsk intermediärvård och tidigare varit medicinsk ansvarig för HIA Huddinge på Hjärtkliniken (Nuvarande TEMA hjärta/kärl)

Jag är Handledare och föreläser för AT läkare ST läkareoch håller även i EKG undervisningen för specialistsjuksköterskor.

  • Linda Appelberg, MD
  • Internal Medicine, Cardiology 25 % protected time

Spec in Cardiology and Internal Medicin
Trainer Advanced Patient Simulation
Department of Emergency Medicin Huddinge M63

  • MD, Karolinska Institute, 2000
  • Licensed Medical Practioner/licensed physician Södertälje Hospital
  • Specialist in Internal Medicin 2008, Södertälje Hospital
  • Specialist in Cardiology 2013, Karolinska University Hospital
  • Trainer- CAMST- Develop and deliver simulator based training and CRM for health care