Foto: Rickard Kilström

Mini Ruiz Narbona

MD PhD, överläkare i Internmedicin och Endokrinologi. Började undervisa i Internmedicin 2004 på Läkarprogrammet, Karolinska Institutet.. Varit klinisk assistent för Klinisk Diagnostik, Läkarprogrammet på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge mellan 2004-2011. Arbetar sedan 2011 som instruktör på CAMST. Tjänstgör kliniskt på Akut Internmedicin sedan 2010. Jag är sedan 2016 ordförande för strimman Professionell Utveckling på Läkarprogrammet. Ingår i arbetsgrupp för att implementera kurs i akutsjukvård på Läkarprogrammet.

Mini Ruiz, MD, PhD
Department of Emergency Medicine. 20% protected time.

  • Licensed Medical Practioner 1997
  • Specialist in Endocrinology 2009
  • Specialist in Internal Medicine 2011
  • Ph.D Faculty of Medicine 2013
  • Senior consultant in Internal Medicine 2016
  • Course director, undergraduate professional development 2016
  • Instructor Simulation Training 2011
  • IMEX fellow 2016-2018