Foto: Rickard Kilström

Petter Westfelt

Specialistläkare i anestesi inom PMI Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Började som instruktör på dåvarande Simulatorcentrum 2004 och genomgick 2005-6 KI’s Simulatorinstruktörskurs på 7,5 hp. Sitter i ledningsgruppen för CAMST och är tillsammans med Cecilia Escher ansvarig för patientsimuleringsdelen. Är aktiv instruktör på alla CAMST patientsimuleringskurser, samt också initiativtagare och ansvarig för CAMST’s nationella instruktörskurser sedan 2008. Specialintresse: kursutveckling och programmering av scenarios till patientsimulatorer

Manager in Advanced Patient Simulation

Consultant anesthesiology

Department of Anesthesiology and Intensive Care at Karolinska University Hospital, Solna

  • Licensed Medical Practioner 2000
  • European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care (D.E.A.A.) 2003
  • Specialist of Anaesthetics and Intensive Care 2005
  • Joined Center for Advanced Medical Simulation as trainer 2004
  • Certified Instructor
  • Manager of advanced patient simulation
  • Develop and deliver simulator based training and CRM for health care
  • Develop and manage CAMST’s national instructorscourses since 2008
  • Member of the steering group of CAMST