Viktor von Bahr

Viktor von Bahr är anestesi- och intensivvårdsläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge där han arbetat sedan 2016. Han har ett stort intresse för medicinsk pedagogik och har undervisat i olika former sedan tiden som studentamanuens vid Syddansk universitet i Odense, Danmark, där han undervisade i anatomi och fysiologi. Viktor disputerade 2019 på området "Life after ECMO", och har även gjort ett forskar-fellowship i Brisbane, Australien 2017. Under hösten 2021 studerade han ledarskap under påfrestande förhållanden vid Försvarshögskolan i Stockholm, där en viktig reflektion gjordes: militärer och brandmän tränar och simulerar >95% av tiden, för att kunna hantera svåra, livshotande situationer där viktiga beslut ska fattas på kort tid med bristande beslutsunderlag, och stora konsekvenser vid misstag. Det låter bekant...