Basal kirurgisk teknik för gynekologer

Kursen syftar till att ge ST-läkaren grundläggande kunskap om operationsinstrument och utrustning, operativ teknik och teoretisk kunskap avseende gynekologiska typingrepp samt perioperativ vård.

Kursdatum 
2022-11-07-11

Anmälan görs via SFOG, www.sfog.se


Kurstillfällen
Plats CAMST, Hälsovägen 11 plan 8, Technology and Health, Byggnaden ligger vid huvudentrén till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Omfattning 5 Heldagar

Citat

Mycket bra instruktörer, bra pedagogik!