Instruktörskurs i avancerad medinisk simulering, steg 2 - Att programmera och köra SimMan

En kurs för dig som arbetar med medicinsk simulering och som bättre vill utnyttja möjligheter med en avancerad medicinsk patientsimulator som Laerdals SimMan 3G eller Essential

Kurstillfällen
Pris 8000 SEK exkl moms I priset ingår fika och lunch
Plats CAMST, Hälsovägen 11 plan 8, Technology and Health, Byggnaden ligger vid huvudentrén till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Omfattning 2 Heldagar
Kursansvarig

Petter Westfelt

petter.westfelt@regionstockholm.se

Kurssekreterare Annika Karlsson 08 585 895 74

Målgrupp

Gengomgången steg 1 på CAMST eller motsvarande (t ex DIMS instruktörskurs steg 1)
Deltagarna bör ha genomgått Laerdals basutbildning för SiMan 3G/Essentital, alternativ genom egen praktik ha god kännedom om och praktisk erfarenhet av att köra en Laerdal-simulator

Kursens Syfte

Att resurser som satsats på simulatorverksamhet skall komma till optimal användning och därigenom öka förutsättningarna för god kompetensutveckling hos kursdeltagarna.

Kursens mål

Att ge kursdeltagarna kunskap, förståelse och färdighet vad gäller standardisering av scenarios, scenariokonstruktion och scenarioprogrammering.
Att diskutera och träna operatörsteknik för att därigenom skapa mer levande scenarios med en högre grad av psykologisk realism. Efter genomgång kurs kommer deltagarna att ha teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i scenariokonstruktion, scenarioprogrammering och operatörsskap och därmed ha möjlighet att genomföra mer realistiska och effektiva simuleringar.

Kursupplägg

Tvådagars kurs med föreläsningar, demonstrationer och Workshops. Fokus ligger på praktisk träning under en och en halv dag, där kursdeltagarna i grupp om två med nära handledning, får programmera simulatorn med sina egna förberedda scenarios. Deltagarna får dessförinnan strukturera fallen i en workshop. Avslutningsvis testkör sina programmerade fall på en SimMan 3G, varefter feedback ges på operatörsskap och programmering.

Deltagarna skall förbereda 2 scenariobeskrivningar i fri text på Word-dokument som skickas till CAMST senast 2 veckor före kursstart.

Avbokning

Det kostar ingenting att boka av en kurs kurs fram till tre veckor före kursstart. Om du avbokar dig senare debiteras 25% av kursavgiften fram till en vecka före kursstart. Avbokar man senare än en vecka innan kursstart så debiteras hela kursavgiften. Alternativ låta någon annan ta din plats istället, då ska detta meddelas snarast.

Vill du veta mer

Annika Karlsson, Kursadministratör
Telefon 08-585 895 74
annika.e.karlsson@regionstockholm.se

Petter Westfelt, Överläkare Anestesi- och intensivvård
Instruktör
petter.westfelt@regionstockholm.se

Citat

Så nära live man kan komma, utmanande, roligt och givande!